Tilsynsførende

Den tilsynsførende kommer på uanmeldt besøg i de enkelte undervisningssituationer. Efter samtale med skolens ledelse indføres deres iagttagelser i skolens tilsynsprotokol.

Se seneste tilsynsrapport.


Skolevejleder

Skolevejledningen varetages af Henriette Schunck fra UUV. Eleverne kan komme med et ønske om at komme i erhvervspraktik i en bestemt institution, virksomhed, butik eller lignende. Alle praktiske spørgsmål vedr. forsikringer i erhvervspraktikperioden m.m. varetages ligeledes af skolevejlederen. Skolevejlederen har kontakten til gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler i forbindelse med elevernes videre uddannelse.

Skolevejlederen på Køge Private Realskole kan kontaktes dagligt af eleverne, og hvis det ønskes, kan elever og forældre telefonisk aftale tid til et møde med skolevejlederen Henriette Schunck på telefon 28792142.
 

Skoletandpleje

Forældre tager selv kontakt til hjemkommunens skoletandpleje eller til egen tandlæge.

 

Skolepsykolog og talepædagog

Både skolepsykolog og talepædagog kommer på skolen. Forældrene kan efter samråd med skolens ledelse og klasselærer indstille deres barn til henholdsvis skolepsykolog eller talepædagog. 

 

Sundhedspleje

Der bliver indkaldt til almindelige rutineundersøgelser af sundhedsplejersken i Køge Kommune. Inden undersøgelsen modtager forældrene et spørgeskema, som skal afkrydses og underskrives. Spørgeskemaet ligger til grund for sundhedsplejerskens/lægens undersøgelse. I de små klasser (bh. kl. – 3. kl. ) bør forældrene deltage i undersøgelsen sammen med deres barn. I de større klasser kan lignende aftales efter behov.

Sundhedsplejersken/lægen kontakter forældrene ved behov. Hvor det skønnes nødvendigt, henvises der til egen læge eller speciallæge.