Vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig.

Mobning accepteres ikke!

Gentagne overtrædelser af skolens ordensregler kan medføre bortvisning.
Pas godt på skolen - jer selv og hinanden!

KPR Reglement:

 • Alle taler høfligt til hinanden, såvel børn som voksne
 • Når klokken ringer, går man til sin klasse
 • Knive, våben og ligende må ikke medtages på skolen
 • Rygning er ikke tilladt
 • Der må ikke løbes og råbes inde i bygningerne. Aulaen er undtaget
 • Tyggegummi og slik må ikke nydes på skolen
 • Madpapir og affald skal lægges i affaldskurvene
 • Oprydning og nedpakning af bøger skal ske efter hver time
 • Eleverne må i spisepausen ikke forlade lokalet før kl. 11.45, og duksene skal tørre borde af og tømme affaldskurven
 • Mobiltelefonerne skal være slukket i timerne, medmindre de bruges i undervisnings øjemed.
  Det understreges, at giver en mobiltelefon en lyd fra sig i timerne, har læreren ret til at inddrage telefonen i op til en uge. Se mere om vores IT-regler nedenfor
 • Efter endt skoledag sættes alle stole op på bordene
 • Eleverne i 9. klasse må gerne forlade bygningen i frikvartererne.

 

IT-regler

Regler for brug af smartphones, tablets og computere på Køge Private Realskole pr. 1/1 2017. 
Reglerne skal til enhver tid følges indenfor skolens område. Dette er også gældende for de elever, som møder ind før første undervisningstime, og elever der har fri.

Regler for 0 – 8 klasse.
Al brug af elektroniske enheder i skoletiden er ikke tilladt uden tilladelse fra skolens lærere og ledelse. Dette gælder også i frikvartererne - derfor er det ikke tilladt, at høre musik eller fjernstyre en aktiv telefon via et headset eller lign. 
Medbringer eleven elektroniske enheder, skal disse gemmes bort i skoletasker eller lukkede lommer. Enheder må tages frem i undervisningen, når læreren giver tilladelse hertil. Når eleven overgår til SFO – eller klub, gælder reglerne i dette regi.

Regler for 9. klasse.
Brug af elektroniske enheder er kun tilladt i frikvarterene. Brug af enheder i undervisningen er kun tilladt efter tilladelse fra læreren.    

Konsekvenser ved overtrædelser af ovennævnte regler medfører konfiskering af den elektroniske enhed, med efterfølgende mulighed for afhentning på skolens kontor ved skoledagens afslutning.
Ved gentagne konfiskeringer underretter skolens ledelse elevens forældre.


Klippekort fra 6. klasse.

Første gang eleven udviser uacceptabel adfærd, udleveres der et klippekort med 6 klip. Hvert felt får et klip ved ubehøvlet adfærd, gentagende manglende lektielæsning og i det hele taget ved gentagne brud på skolens regelsæt.

Skolens kontor har oplysningerne for vedr. hver enkelt klip. Elevens forældre kan ved henvendelse til skolens sekretærer få oplyst årsagen til det pågældende klip.

Regler for klip:

 • Efter 3. klip bliver hjemmet oplyst skriftligt.
 • Efter 4. klip bliver eleven bortvist i 3 dage.
 • Efter 5. klip bliver eleven bortvist en uge.
 • Efter 6. klip ophører samarbejdet mellem skole og hjem.