Regler og rutiner til nye elever og forældre

Velkommen til Køge Private Realskole

Der er naturligvis meget nyt at forholde sig til, når man begynder på en ny skole. Her har du nogle af de vigtigste regler, der er gode at kende.

På skolen: Alle taler høfligt til hinanden - såvel børn som voksne. Der må så vidt muligt ikke løbes og råbes på gangene. Elever holder tilbage for voksne.

Tiltaleform: Lærere tiltales med du/hr./fru. og efternavn.

Regler for eleverne: Der må ikke bæres kasket i timerne. Tyggegummi er kun tilladt med lærerens tilladelse. Mobiltelefon, computer mv. er ikke tilladt i frikvartererne i skoletiden. Skateboard, løbehjul, rulleskøjter og lignende må ikke benyttes. På skolens hjemmeside ses regler for påklædning.

Før timen: Eleverne til og med 5. klasse stiller op på række ved første ringning.

I klassen: Eleverne står bag stolene. Når der er ro, må de sætte sig, og timen kan begynde.

I timen: Mobiltelefon og computer må kun benyttes med lærerens tilladelse. Ved anden brug inddrages mobilen og afleveres på kontoret. Notetagning anbefales på papir.

I frikvarteret:

Indskolingen: 0.-1. klasse må ikke være i klasselokalet i frikvarterne - jakkerne hentes.  2.-6. klasse må være i deres klasselokale, 1. sal, tagterrassen og i aulaen. 

Udskolingen: 7.-9. klasse udskolingens elever må gerne gå udenfor skolen i spisefrikvarteret.

På boldbanen: Læderbolde og hoppebolde må ikke benyttes. Plastikbolde er tilladte. Boldbanen er forbeholdt 5.-6. klasse i spisefrikvarteret. Boldbanen er forbeholdt 0.-4. klasse i de øvrige frikvarterer. 

KlatrestativetKlatrestativet må benyttes fra maternelle til og med 6. klasse.

I aulaen: Boldspil med bløde skumgummibolde er tilladt.

Frokost 11:30-11:45Alle sidder og spiser på deres egne pladser indtil det ringer. Ingen må spille på iPhone, iPad, Tablet eller lignende. Dukse tømmer skraldespanden, går ud med mælkekassen. tørrer tavlen ren og fejer gulvet.

Udflugter og studieture: Alle udflugter er af faglig karakter. På alle studie- og lejrture er der indlagt en times obligatorisk studietegning på de udvalgte udflugtssteder.

Årsprøver: Der afholdes skriftlige og mundtlige årsprøver for 5.-8. klasse i maj og juni måned.

TerminsprøverFag og tidspunkt ses i Intra.

Karakterer: Jul, påske og sommer. Karaktererne må ikke oplyses på forhånd, specielt ikke terminskaraktererne.

Månedsrapporter: Hver anden måned modtager du en månedsrapport fra dine lærere.

Forældrehenvendelser: Henvendelser besvares skriftligt eller telefonisk inden for 24 timer.

Sygemelding: Klasselæreren informeres på Intra.

Ferie udenfor skolernes ferie: Det anbefales, at man holder ferie i skolernes ferie. Fridage eller ferie på skolens undervisningsdage ansøges via besked i Intra hos skoleleder, Lars Bonde.


Klippekort fra 6. klasse.

Første gang eleven udviser uacceptabel adfærd, udleveres der et klippekort med 6 klip. Hvert felt får et klip ved ubehøvlet adfærd, gentagende manglende lektielæsning og i det hele taget ved gentagne brud på skolens regelsæt.

Skolens kontor har oplysningerne for vedr. hver enkelt klip. Elevens forældre kan ved henvendelse til skolens sekretærer få oplyst årsagen til det pågældende klip.

Regler for klip:

  • Efter 3. klip bliver hjemmet oplyst skriftligt.
  • Efter 4. klip bliver eleven bortvist i 3 dage.
  • Efter 5. klip bliver eleven bortvist en uge.
  • Efter 6. klip ophører samarbejdet mellem skole og hjem.