Skolen fører op til afgangseksaminerne til FSA og FS 10 efter Undervisningsministeriets regler.

Karaktergivning:
Der gives karakterer fra 3, klasse. Fra 7. klasse efter 7-trinsskalaen.

Månedsrapport vedrørende arbejdsindsats i skolen, opførsel og forberedelse udfærdiges fra 0. klasse til og med 9. klasse.

Fag Klasse
Billedkunst 0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9..
Biologi 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Computer science 4., 5., 6., 7., 8.
Dansk 0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Engelsk 0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Fransk som  valgfag 6., 7., 8., 9. (valgfrit)
Fysik - Kemi 0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Geografi 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Historie 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Kinesisk 0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Matematik 0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Musik 0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Religion 0., 1., 7., 8., 9.
Samfundsfag 8., 9.
Skak 2., 3., 4., 5., valgfrit fra 6. 
Sprogforståelse 5., 6., 7., 8., 9.
Svømning 0., 1., 2., 3., 4., 5., 6.
Tysk 0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.