Eleverne på Køge Private Realskole starter i maternelle fra 4-5 års alderen

Formålet med maternelleklassen er at indføre skolekulturen for "de små" på en inspirerende og udviklende måde, samt videregive dem nogle adaptive redskaber til et vellykket indlæringsmønster i børnehaveklassen.

Maternelleklassen er en førskoleklasse efter fransk/engelsk mønster, hvor børnene møder en enkelt dag om ugen på Køge Private Realskole. Det er enten onsdag eller torsdag.

De enkelte timer kan variere fra 30 - 45 min. I pauserne er læreren sammen med børnene. Der er en hjælpelærer fra vores SFO, Svanen, fra kl 6.45, som følger børnene hele dagen. Når undervisningen er slut, vil børnene kunne opholde sig i SFO.

Maternelleklassen vil blive undervist i hhv. Dansk/musik, matematik, kinesisk og engelsk. I dansk timen indgår bevægelse, sang, musik og formning. Lærerne vil i vid udstrækning benytte sig af materialer, som de selv udarbejder ved siden af det materiale, der er oversat fra de franske maternelleklasser.

Eleverne kan nogen gange få en lille lektie for i dansk og matematik. Det er hensigten, at forældrene sammen med deres barn skal gennemgå en eventuel lektie dagligt alle ugens hverdage. Lektien vil have en samlet varighed af ca. 15 minutter. Lektien vil efter undervisning onsdag/torsdag optræde på Lectio. Lektiens funktion er at vænne barnet og familien til et dagligt ritual, der hedder forberedelse.

Undervisningen koster 360,00 kr. i 11 mdr, plus 300,00 kr. pr. måned for de børn, der benytter SFO'en efter undervisning.

Den danske stat giver endnu ikke tilskud til skolegang for børn under 5 år.

Der gives ikke søskenderabat, når børnene går i maternelleklassen.

 

Målsætninger for maternelleklassen

Vi har med inspiration fra det franske undervisningsministerium udarbejdet nogle målsætninger for maternelleklassen. Vi har opdelt målsætningerne i 6 punkter:

  • Børnene skal lære at være sammen med andre mennesker, både børn og voksne. De skal bl.a. lære at kunne kommunikere og tage hensyn/være høflige mod andre og tale pænt til hinanden.
  • De skal fornemme, hvem er jeg som menneske – også i forhold til verdenen.
  • Vi ønsker at styrke kreativiteten og forestillingsevnen.
  • Vi ønsker, at børnene styrker deres jeg, bliver bevidst om selvet. De skal kunne sætte ord på deres egne oplevelser, altså gå fra oplevelse til ord, og på den måde opleve bogstavernes og tallenes betydning.
  • Børnene skal opleve verden omkring os, f.eks. føle sne, opleve træernes blade som skifter farve, tale om hvad de oplever.
  • Endeligt ønsker vi, at børnene bliver i stand til at kunne bruge et stykke papir, en bog, farveblyanter osv. med henblik på læring.

 

 

Tidligere evaluering fra Køge Kommune:
 

Tilbagemeldingsbrev for tilsynsbesøg i maternelleklasserne Køge private realskole.

Køge Private Realskole har inden tilsynsbesøget tilsendt forvaltningen
materiale om det daglige arbejde i maternelleklassenerne A+B.
Tilsynet blev fortaget den 4. december 2013 kl. 08.00 – 09.35 i lektionerne
kinesisk og engelsk.
Eleverne kommer fra mange forskellige dagtilbud – undervisningen foregår
en gang om ugen onsdag klasse A torsdag klasse B.
maternelleklassernes aktiviteter kan læses på skolens hjemmeside.

Det fysiske børnemiljø:

Maternelleklasserne har siden 2008 haft lokale i Køge private realskole.
Lokalet er et lyst og rummeligt lokale, med direkte adgang til det store
fællesrum, og lige ved siden af fritidsordningen Svanen.

Det psykiske børnemiljø:

I den årlige evaluering skriver lærer Selima Benali: Maternelleklasserne
er til for at forberede og støtte barnets start i børnehaveklassen, som
jo er barnets første rigtige møde med skolen.
Maternelleklasserne skal skabe et godt afsæt for de næste mange års
læring. Børnene skal opleve en dagligdag, hvor lærere og pædagoger
prøver at få arbejdet til at gå som en leg.

Ved tilsynsbesøget er der en lærer og en pædagog til stede, fælles for
dem begge er ifølge skolen, at støtte børnene i at lære de mange nye rutiner i løbet af en skoledag.
I lektionerne kinesisk og engelsk var pædagogens primære opgave at hjælpe og støtte børnene i selve undervisningsforløbet.

Æstetisk børnemiljø:

Lokalets vægge og tavle bliver hovedsagligt brugt til at ophænge materialer, som gør børnene nysgerrige efter at lære noget om tal og bogstaver med mere.
Men som der står skrevet i skolens evaluering, er den vigtigste opgave at skabe tryghed og trivsel, samt bygge videre på børnenes egne erfaringer og oplevelser hjemmefra  og fra børnehaven.

Skole / hjem samarbejdet:

Dialogen mellem forældre, lærere og pædagoger er meget vigtig for en god
skolestart.
Der afholdes skole / hjemsamtaler i form af åben konsultation, en gang om måneden.

Konklusion:

I maternelleklasserne arbejdes der med at indføre børnene i en ” ny verden”
skolen - hvorfor der lægges stor vægt på, at børnene udvikler evnen til at
indgå i sociale sammenhænge, lære at vente på tur, lære at kunne sige
både til og fra, lære at henvende sig på en hensigtsmæssig måde, lære at
klare små konflikter selv, lære at bede om hjælp når der er brug for det,
lære at sidde stille, lære at overholde regler i spil og leg.
Tilsynet viste hvor vigtigt det er med nærværende og aktive lærere
og pædagoger, det er bl.a. det der er medvirkende til at skabe det
fantastisk læringsmiljø som der er i maternelklasserne.

Med venlig hilsen
Jens Ring
Pædagogisk konsulent
Køge kommune
Børne- og ungeforvaltningen