Formand: Søren Gammelgaard
Adresse:Søndre Strandvej 18C, 2680 Solrød Strand
Telefon: 4188 4776
Mail:formand@koege-realskole.dk

 Næstformand: Michael Kristiansson
Adresse:Nyvej 49, 4600 Køge
Telefon:2034 2064

Medlem:Jens Birk
Adresse: Åbakkevej 15, Valore, 4130 Viby Sjælland
Telefon: 2524 7625

Medlem:Trine Frandsen
Adresse: Tulipanvænget 17, 4623 Lille Skensved
Telefon:5091 4349

Medlem:Mikael Gjesing
Adresse:Vallensbæk Strandvej 333, 2665 Vallensbæk Strand
Telefon:5150 8881

Forældrerepræsentant: Mariette Louise Jørgensen
Adresse:
Telefon:2561 5615

Forældrerepræsentant:Simon Hertzum
Adresse:Højelsevej 20, 4600 Køge
Telefon:2680 23 23


Bestyrelsen ved Køge Private Realskole består af 7 valgte medlemmer, hvoraf 2 skal være forældre på skolen, og hvoraf en gerne skulle have regnskabsmæssig indsigt på revisionsniveau.

Bestyrelsen har møde en gang om måneden. Bestyrelsen har tavshedspligt, og bestyrelsens primære opgave er at sørge for trygge rammer for skolens virke og udvikling.

Skolens tillidsrepræsentant deltager i dele af møderne uden stemmeret.


Bestyrelsens forventninger til forældre

Bestyrelsens formål er:

 • At fastlægge skolens forventninger til forældre
 • At afklare kommunikationen mellem skolen og forældre
 • At skabe ambassadører for skolen

Køge Private Realskole består i dag af 26 klasser og 580 elever fra maternelklasser til 10. klasser. Det er væsentligt, at skolen har en god kontakt og dialog med over 1.100 forældre om elevernes læring og udvikling.

Skolen ønsker/forventer, at:

 • Forældrene bakker op om skolens værdigrundlag
 • Forældrene bakker op om lærernes undervisning og elevernes læring
 • Forældrene bakker op om et godt sammenhold i klassen
 • Skolen kommunikerer åbent fx gennem skolens hjemmeside og nyhedsbreve
 • Alle forældre kan komme i kontakt med skolen eller klassens lærer, fx gennem den løbende konsultation på skolen, hvor der kan drøftes faglige og sociale spørgsmål omkring eleven eller undervisningen
 • Der vælges 2 klasserepræsentanter i hver klasse. Klasserepræsentanterne er talerør og bindeled mellem forældre og skolen, og har pligt til at tage klasserelaterede emner op med skolens ledelse og lærer Forældre kan også anmode en af klasserepræsentanterne om at være bisidder, når forældrene ønsker at indgå i en dialog med skolen
 • Forældrene vælger et aktivitetsudvalg i klassen. Klassens forældre afgør selv aktivitetsudvalgets størrelse og aktivitetsniveauet i klassen. Aktivitetsudvalget kan som udgangspunkt fx arrangere omkring 2 aktiviteter for klassen årligt og sikre den interne kommunikation i klassen gennem en klasseliste
 • Skolens ledelse har ansvaret for den daglige drift af skolen. Bestyrelsen har ansvaret for fastlæggelse af de overordnede retningslinjer for skolen


Bilag: Idébank til aktiviteter i en klasse

Med baggrund i hvad nuværende og tidligere klasser på skolen har haft af aktiviteter, har skolen udarbejdet en idébank til aktiviteter i en klasse. Aktiviteterne er ikke opdelt efter alder.

Sommerarrangementer for hele klassen, fx:

 • Køge Ås ved spejderhytten
 • Solgårdsparken i Strøby
 • Vallø Slotspark
 • Mosede Fort
 • Trylleskoven
 • Lellingeskoven

Andre arrangementer, fx:

 • Halloweenfest
 • Fastelavnsfest
 • Brætspilsaften
 • Køge Museum
 • Stevns Klint
 • Legejunglen
 • Biograftur
 • Fælles dag i Bon Bon Land
 • Skøjtetur til Hvidovre Skøjtehal
 • Minilejr med overnatning
 • Besøg Nationalmuseets børneafdeling

Overveje arrangementer for ”mødre” og ”fædre”.

Overveje arrangementer for hele årgangen på skolen.

Der findes mulighed for at låne skolen til arrangementer. Dette skal aftales med skolens kontor.