Adresse
Køge Private Realskole
Ølby Center 50
4600 Køge
Tlf.nr.: 56 63 63 93
Email: kprg@koege-realskole.dk

Telefontid
Mandag - Fredag: 07:30 - 14:00
Lukket mellem 12:00-12:45

Skoleleder
Lars Bonde
Mobil: 40636434

Viceskoleleder
Laura Holdorf
Mobil: 29640767

SFO leder
Søren Kiss
Mobil: 31720800

Lærerrådsformand
Lærer Ulrik Mikkelsen
Mobil: 28114050

Uddannelsesvejleder UUV
Henriette Schunck
Mobil: 28792142

Bank
Spar Nord
Reg. nr. 9077, kontonr. 4578207770

SFO
Svanen
Tlf. 28 34 81 93

Indmeldelse
Indmeldelse sker via skolens hjemmeside. Administrationsgebyr for opskrivning er DKK 500,-.
Ved optagelse til c-spor vil nye elever, der søger ind på Køge Private Realskole, bliver vurderet på modenhed, faglig parathed samt en uddybende samtale med forældrene.
Der vil altid være mulighed for at komme på venteliste. Søskende - der i øvrigt opfylder kravene - har fortrinsret.

Prøvetid
Elever, der starter på skolen, har en prøvetid på 1 måned.

Udmeldelse
Udmeldelse sker skriftligt til skolens kontor. Udmeldelsen skal ske med 1 måneds varsel til den første i måneden. Udmeldes et barn efter d. 1. april, betales der fortsat frem til skoleårets afslutning. Dette gælder også for klub og SFO.

 

Betaling
Skolepengene betales i 11 rater. 1. rate forfalder den 1. august, og den sidste rate forfalder den 1. juni.
Betalingerne forfalder 5. bankdag i måneden. Ved for sen indbetaling opkræves et gebyr på 100 kr.
Alle betalinger skal tilmeldes betalingsservice.
Der skal betales skolepenge for indeværende måned, hvis eleven starter før den 20. Hvis eleven begynder efter den 20. i måneden betales der først skolepenge for den næstkommende måned.

Nye elever skal indbetale depositum svarende til 1 mdr. skolepenge, når bekræftelse om optagelse er modtaget. Depositummet modregnes, når der betales skolepenge første gang.

Priser

Børnehaveklasse til og med 10. klasse kr. 1.650,00 mdl.
Pasningsordning - Svanen kr. 1.350,00 mdl.
Der ydes søskenderabat, som følger: 50% rabat for barn nr. 2 og 75% rabat for barn nr. 3. - 4. barn er gratis.
Både skolepenge og betaling til Svanen forøges årligt med kr. 50,00 om måneden ved skoleårets start.

Ordensregler
Skolens ordensregler udleveres ved indmeldelse og skal altid overholdes.

Bøger
Skolebøger udlånes af skolen og skal afleveres i pæn stand efter brug. Bøgerne skal være forsynet med bogbind i hele låneperioden. Hjemmet svarer for bortkomne eller beskadigede bøger. Engangsmateriale købes direkte på skolen. Engangsbøger opkræves årligt d. 1 oktober. Der udover kan der forventes yderligere bogkøb i løbet af skoleåret.

Sygemelding
Forældre bedes skrive på Intra til den lærer eleven har i 1. lektion.

Rejser
Alle elever skal deltage i årets skolerejser. Priserne for rejserne varierer fra år til år.

Forsikring:
Eleverne ved Køge Private Realskole er IKKE forsikrede gennem skolen. Det er ikke lovpligtigt.
Sygesikringskortet dækker i dag KUN lægebehandling og indlæggelse og IKKE hjemtransport, hvorfor det enkelte barn bør være forsikret gennem familieforssikringen. Under skolerejser bør der være tilknyttet en rejseforsikring til familieforsikringen.

Obligatorisk kirkegang:
Sidste dag før jul og påske. Skolen slutter kl. ca. 11.45.