Handlingsplan og opfølgning på elevernes UMV

1. Temperaturforholdene i undervisningslokalerne er generelt tilfredsstillende, dog har 35,3% svaret at det er utilfredsstillende.

Handlingsplan og opfølgning: Yderlig ventilation på hele skolen. Der er afsat midler til forbedringer.

2. Lysforholdene er tilfredsstillende.

Handlingsplan og opfølgning: ingen

3. Gardiner i undervisningslokalerne: 42% fortæller at det er utilfredsstillende.

Handlingsplan og opfølgning: Alle klasser er gennemgået og nye rullegardiner er sat op.

4. Borde og stole i undervisningslokalerne fungerer generelt tilfredsstillende, dog mener 38,8% at det er utilfredsstillende.

Handlingsplan og opfølgning: Da udskolingen flytter lokaler vil vi indkøbe nye borde og stole til skoleåret 2017-18. Slidt inventar forventes udskiftet løbende gennem de næste 5-6 år

5. Terrassen er tilfredsstillende.

Handlingsplan og opfølgning: Ingen

6. Skolens fællesområder er til dels tilfredsstillende, men 40 % mener at det er utilfredsstillende.

Handlingsplan og opfølgning: Flytning af udskolingen vil medfører 100 elever mindre på hovedskolen og udskolingens fælleslokaler til næste skoleår vil hæve standarten.

7. Oprydningsniveauet i undervisningslokalerne er jævnt hen utilfredsstillende.

Handlingsplan og opfølgning: Ledelsen og lærerne har løbende en større opmærksomhed på logistikken og kulturen omkring dette.

8. Oprydningsniveauet i undervisningslokalerne er tilfredsstillende

Handlingsplan og opfølgning: ingen

9. Rengøringsniveauet i undervisningslokalerne og fællesområderne: tilfredsstillende

Handlingsplan og opfølgning: Ingen

10. Rengøringsniveauet på toiletterne: Utilfredsstillende

Handlingsplan og opfølgning: Ledelsen og Skandinavisk Rengøring har løbende en større opmærksomhed kulturen omkring dette og forventningerne rengøringsniveauet.

11. Toiletternes udstyr er ikke tilfredsstillende

Handlingsplan og opfølgning: Elevrådet har påpeget at det er spejle i øjenhøjde som udskolingen ønsker. Dette imødekommes fra skoleåret 2017-18 med etablering af KPR-udskolingen.

12. It på skolen i undervisningen er tilfredsstillende i forhold til forventningerne og kulturen.

Handlingsplan og opfølgning: Printerforholdene forbedres for næste skoleår.

13: Lectio, skolens kommunikationssystem er tilfredsstillende for eleverne

Handlingsplan og opfølgning: Lectio er et system designet til gymnasier. Skolen skifter til nyt system til næste skoleår grundet manglende fortrolig rum for kommunikation mellem lærer og forældre

14. Elevernes mulighed for at give mening og feedback til kende vedr. undervisning er tilfredsstillende

Handlingsplan og opfølgning: Elevrådet styrkes gennem kurser til de ansvarlige lærere.

15. Elevernes mulighed for at få personlig feedback fra lærerne er tilfredsstillende. Dog 29,4 % mener ikke at der er tilfredsstillende

Handlingsplan og opfølgning: Månedsrapporten er under udvikling.

16. Det faglige udbytte i klasseundervisningen, gruppearbejde, projektarbejde, lektiemængde har været tilfredsstillende

Handlingsplan og opfølgning: Undervisningen er i generel udvikling også i forhold til ny eksamensformer

17. Klassernes sociale kultur og mobbepolitik er tilfredsstillende

Handlingsplan og opfølgning: Der arbejdes som altid på tydelighed i forventninger til de gode omgangsformer.

18. Elevrådets arbejde er ikke tilfredsstillende.

Handlingsplan og opfølgning: Elevrådet styrkes gennem kurser til de ansvarlige lærere.

19. Skolens arkitektoniske arena indendørs er tilfredsstillende ifølge eleverne, dog konstaterer de at de ingen indflydelse har på dette område.

Handlingsplan og opfølgning: Elevrådet styrkes gennem kurser til de ansvarlige lærere. Eleverne har fået et budget på 50.000,00 kr til ønsker til forbedringer eller andet. Der arbejdes på forslag af elevrådet.