Værdigrundlag for Køge Private Realskole

 

Værdier

På vores skole sætter vi faglighed og dannelse i centrum
På Køge Private Realskole har vi tradition for høj faglighed og dannelse. Vi motiverer eleverne, vi stimulerer deres nysgerrighed og lyst til at lære, opdage og erkende. Vi skaber et undervisningsmiljø, hvor lærernes høje faglighed og pædagogiske evner realiseres, for derigennem at udvikle elevernes potentiale.

På vores skole har vi et fælles ansvar for trivsel og respekt for hinanden
På Køge Private Realskole skaber vi sammen et positivt fællesskab mellem elever, lærere, forældre og øvrige samarbejdspartnere. Fællesskabet bygger på åbenhed, tydelighed og tillid. Vi tror på, at vi udvikler os bedst i samspil med andre og med respekt for hinanden uanset forskelligheder.

På vores skole har vi tradition for tryghed og faste rammer
På Køge Private Realskole skaber vi et trygt undervisningsmiljø med ro og mulighed for fordybelse. Vi har tradtion for klare roller mellem lærere og elever, og vi er tydelige omkring ansvar og forventninger i vores samarbejde.